Site iconBộ giáo dục và đào tạo ban quản lý chương trình Etep

Các phím tắt giúp thao tác nhanh trong WORD

Các phím tắt giúp thao tác nhanh trong WORD. Microsoft Word là phần mềm Văn phòng phổ biến trong soạn thảo, định dạng các loại văn bản và tài liệu. Khi thao tác trên Word, đôi khi chúng ta có thể bấm nhanh các phím tắt thay vì click chuột chọn như thông thường để tiết kiệm thời gian và tăng năng suất làm việc.

Dưới đây là bộ các phím tắt thông dụng trong Microsoft Word. Các bạn có thể lưu lại và ghi nhớ những phím tắt mà mình thích để tiện cho việc thao tác sau này

Menu & Toolbars

Tạo, Chỉnh Sửa Và Lưu Văn Bản

Chọn Đoạn Văn Bản Hoặc Một Đối Tượng Nào Đó.

— Di chuyển, chọn đoạn văn

— Xóa đoạn văn bản hoặc một đối tượng

— Di chuyển đoạn văn bản

— Định dạng văn bản

— Căn lề đoạn văn bản

Sao Chép Định Dạng Văn Bản

Tạo Số Mũ

Làm Việc Trên Các Bảng Biểu

Chúc các bạn thao tác tốt trên Word.

 

Exit mobile version