Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Dự báo thời tiết hôm nay 12.12.2019: Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống phía Nam

Dự báo thời tiết hôm nay 12.12.2019, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu xuống phía Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo thời tiết hôm nay 12.12.2019: Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống phía Nam

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 – 3 m; biển động

Dự báo thời tiết hôm nay 12.12.2019: Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống phía Nam

Dự báo thời tiết hôm nay 12.12, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam.

Dự báo, trong ngày và đêm nay (12.12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 – 3 m; biển động. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. 

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13oC; Nhiệt độ cao nhất từ  21 – 24oC.

Phía Tây Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 – 10oC, có nơi dưới 4oC; Nhiệt độ cao nhất từ  21 – 24oC, có nơi trên 24oC.

Phía Đông Bắc bộ

Thời tiết ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13oC, vùng núi 6 – 9oC, vùng núi cao có nơi dưới 5oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24oC, có nơi trên 24oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế 

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc từ 11 – 14oC; phía Nam có nơi 14 – 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC, phía Nam có nơi 20 – 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27oC; phía Nam 27 – 30oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28oC, có nơi trên 28oC.

Nam bộ

Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông từ 19 – 22oC; miền Tây từ 20 – 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 oC.

Nguồn: thanhnien.vn

Trình tự thực hiện

Dự báo thời tiết hôm nay 12.12.2019: Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống phía Nam

Dự báo thời tiết hôm nay 12.12.2019, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu xuống phía Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo thời tiết hôm nay 12.12.2019: Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống phía Nam

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 – 3 m; biển động

Dự báo thời tiết hôm nay 12.12.2019: Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống phía Nam

Dự báo thời tiết hôm nay 12.12, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam.

Dự báo, trong ngày và đêm nay (12.12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 – 3 m; biển động. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. 

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13oC; Nhiệt độ cao nhất từ  21 – 24oC.

Phía Tây Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 – 10oC, có nơi dưới 4oC; Nhiệt độ cao nhất từ  21 – 24oC, có nơi trên 24oC.

Phía Đông Bắc bộ

Thời tiết ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13oC, vùng núi 6 – 9oC, vùng núi cao có nơi dưới 5oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24oC, có nơi trên 24oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế 

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc từ 11 – 14oC; phía Nam có nơi 14 – 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC, phía Nam có nơi 20 – 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27oC; phía Nam 27 – 30oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28oC, có nơi trên 28oC.

Nam bộ

Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông từ 19 – 22oC; miền Tây từ 20 – 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 oC.

Nguồn: thanhnien.vn

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC