Site iconBộ giáo dục và đào tạo ban quản lý chương trình Etep

[Excel] 8 Thông báo lỗi phổ biến trong ô tính Excel

[Excel] 8 Thông báo lỗi phổ biến trong ô tính Excel. Khi làm việc với các ô tính trong Excel, bạn thường thấy những báo lỗi khó hiểu như ####, #REF, #N/A… Nếu không hiểu được ý nghĩa của các lỗi này, bạn sẽ phải mất thời gian để sửa lỗi và làm chậm tốc độ thao tác trên Excel của bạn. Hãy cùng khám phá và giải mã ý nghĩa của những lỗi thường thấy trong Excel:

1. Lỗi hiển thị: #####

2. Lỗi sai ký tự: #NAME!

3. Lỗi không tìm thấy dữ liệu: #N/A

4. Lỗi sai giá trị: #VALUE!

5. Lỗi không thể tham chiếu: #REF!

6. Lỗi số: #NUM!

7. Lỗi dữ liệu rỗng: #NULL!

8. Lỗi chia 0: #DIV/0!

 

Exit mobile version