Hỏi đáp

Say xe là do cơ địa hay cảm giác?

Say xe là do cơ địa hay cảm giác?

Tháng Mười Hai 10, 2019

Say xe là do cơ địa hay cảm giác? Có người trước kia thường say xe nhưng do di chuyển nhiều bằng ôtô sau này không còn say nữa. Vậy say xe là cơ địa hay cảm giác (Bảng) Hình ảnh minh họa

Những loài nào bị bạn tình ăn thịt như bọ ngựa?

Những loài nào bị bạn tình ăn thịt như bọ ngựa?

Những loài nào bị bạn tình ăn thịt như bọ ngựa? Trong khi giao phối bọ ngựa đực sẽ bị bạn tình chém bay đầu và ăn thịt sau đó. Có những loài nào giống bọ ngựa? (Dung)