Chuyển nhà

Criteria for assessing relocation service in District 11 version 2

Tháng Tư 20, 2020

What is the working process of Thanh Hung transport company? Receive information from customers Consulting questions for customers. Save information such as: name, age, address, phone number, … Dispatch employees to the site survey. Survey and transport plan Note down the necessary information: weight, height of objects to be transported. Quotation and contract details for customers. Saigon Thanh Hung In District 11  is the most reputable affordable house transfer service. As one of the big companies in providing relocation services   in Saigon. Demand for moving house in District 11 District 11 infrastructure is developed synchronously, with favorable location, traffic is very convenient. There are bridges connecting the districts in the … Đọc tiếp “Criteria for assessing relocation service in District 11 version 2”

Chuyển nhà thành hưng 1

Chuyển nhà trọn gói Thành Hưng sở hữu nhân lực đông đảo

Tháng Ba 20, 2020

Chuyển nhà trọn gói Thành Hưng sở hữu nhân lực đông đảo Những Năm trở lại đây, Công Ty TNHH chuyển nhà thành hưng Số 1 đã có những bước phát triển hông ngừng về nhân lực  cũng nhưchất lượng dịch vụ, đến nay đã có 19 xe lớn bé và 5 tổ đội bốc dỡ chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu chuyển nhà trọn gói của người dân tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. – Chuyển nhà Thành Hưng sẽ lập danh sách đồ đạc đối chiếu với bản vẽ, sơ đồ vận chuyển. Sắp xếp đồ đạc vào đúng vị trí mà quý khách yêu cầu. … Đọc tiếp “Chuyển nhà trọn gói Thành Hưng sở hữu nhân lực đông đảo”