Site iconBộ giáo dục và đào tạo ban quản lý chương trình Etep

Những loài nào bị bạn tình ăn thịt như bọ ngựa?

Những loài nào bị bạn tình ăn thịt như bọ ngựa?

Trong khi giao phối bọ ngựa đực sẽ bị bạn tình chém bay đầu và ăn thịt sau đó. Có những loài nào giống bọ ngựa? (Dung)

Exit mobile version