Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

154 giáo viên cốt cán này sẽ được bồi dưỡng các kiến thức cần thiết về chương trình giáo dục phổ thông mới do Đại học Sư phạm Huế chủ trì.

Ngày 18/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và các trường tiểu học, trung học cơ sở về việc “cử giáo viên tiểu học cốt cán tham gia tập huấn năm 2019, đợt 1”.

Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cốt cán năm 2019 (đợt 1) giữa Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế với Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, cơ quan này đã quyết định cử 154 giáo viên tham gia lớp tập huấn tại Huế.

Về thành phần tham gia lớp này cũng sẽ có đại diện lãnh đạo sở, đại diện lãnh đạo phòng giáo dục tiểu học – giáo dục mầm non và cán bộ phụ trách bồi dưỡng giáo viên cốt cán.

quang-tri-cu-154-giao-vien-cot-can-di-boi-duong-chuong-trinh-moi

154 giáo viên tiểu học cốt cán sẽ mang theo máy tính xách tay để bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thời gian tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 22-24/10. Toàn bộ kinh phí đi lại, tài liệu phục vụ học tập sẽ do Trường Đại học sư phạm Huế chi trả theo quy định của Ban quản lý Chương trình ETEP.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã chọn cử 186 giáo viên ở bậc Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán đợt 1 tại Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng.

Tại đây, các giáo viên sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu 3 chuyên đề chính như:

Những nội dung cơ bản về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018; Chương trình các môn học và hoạt động trải nghiệm và xây dựng kế hoạch dạy học phát triển năng lực học sinh.

 

Trình tự thực hiện

154 giáo viên cốt cán này sẽ được bồi dưỡng các kiến thức cần thiết về chương trình giáo dục phổ thông mới do Đại học Sư phạm Huế chủ trì.

Ngày 18/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và các trường tiểu học, trung học cơ sở về việc “cử giáo viên tiểu học cốt cán tham gia tập huấn năm 2019, đợt 1”.

Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cốt cán năm 2019 (đợt 1) giữa Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế với Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, cơ quan này đã quyết định cử 154 giáo viên tham gia lớp tập huấn tại Huế.

Về thành phần tham gia lớp này cũng sẽ có đại diện lãnh đạo sở, đại diện lãnh đạo phòng giáo dục tiểu học – giáo dục mầm non và cán bộ phụ trách bồi dưỡng giáo viên cốt cán.

quang-tri-cu-154-giao-vien-cot-can-di-boi-duong-chuong-trinh-moi

154 giáo viên tiểu học cốt cán sẽ mang theo máy tính xách tay để bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thời gian tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 22-24/10. Toàn bộ kinh phí đi lại, tài liệu phục vụ học tập sẽ do Trường Đại học sư phạm Huế chi trả theo quy định của Ban quản lý Chương trình ETEP.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã chọn cử 186 giáo viên ở bậc Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán đợt 1 tại Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng.

Tại đây, các giáo viên sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu 3 chuyên đề chính như:

Những nội dung cơ bản về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018; Chương trình các môn học và hoạt động trải nghiệm và xây dựng kế hoạch dạy học phát triển năng lực học sinh.

 

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC