Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Say xe là do cơ địa hay cảm giác?

Có người trước kia thường say xe nhưng do di chuyển nhiều bằng ôtô sau này không còn say nữa. Vậy say xe là cơ địa hay cảm giác (Bảng)

Say xe là do cơ địa hay cảm giác?

Hình ảnh minh họa

Trình tự thực hiện

Say xe là do cơ địa hay cảm giác?

Có người trước kia thường say xe nhưng do di chuyển nhiều bằng ôtô sau này không còn say nữa. Vậy say xe là cơ địa hay cảm giác (Bảng)

Say xe là do cơ địa hay cảm giác?

Hình ảnh minh họa

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC