Site iconBộ giáo dục và đào tạo ban quản lý chương trình Etep

Say xe là do cơ địa hay cảm giác?

Say xe là do cơ địa hay cảm giác?

Có người trước kia thường say xe nhưng do di chuyển nhiều bằng ôtô sau này không còn say nữa. Vậy say xe là cơ địa hay cảm giác (Bảng)

Hình ảnh minh họa

Exit mobile version