Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Tháng Mười Một 3, 2020
Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Sản xuất, buôn bán  kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện được tổ chức, cá nhân cung ứng, buôn bán thực phẩm phải chịu nghĩa vụ về an toàn đối mang thực phẩm do mình phân phối, kinh doanh. Theo ấy,...