Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Tháng Mười Một 3, 2020
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP):  Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là một trong những hình thức đầu cơ được ghi nhận trong Luật đầu cơ 2014 và được quy...