NHA TRANG – ĐỊA ĐIỂM KHÔNG THỂ BỎ QUA TRONG THÁNG 8 NÀY

NHA TRANG – ĐỊA ĐIỂM KHÔNG THỂ BỎ QUA TRONG THÁNG 8 NÀY

Tháng Chín 22, 2020
Trong tháng này, Nha Trang đang tổ chức festival biển từ ngày 11 đến ngày 14 với chủ đề: Sáng tạo và hòa bình. Trong suốt thời gian diễn ra. sẽ có hàng chuỗi các hoạt động phong phú...