Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại

Tháng Mười Một 3, 2020
Nhượng Quyền Thương Mại  là hoạt động thương mại, là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức (gọi là bên nhận nhượng quyền) được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh đã được thử...