Phân loại rác tại nguồn – Hành động ngay hôm nay

Phân loại rác tại nguồn – Hành động ngay hôm nay

Tháng Mười Hai 15, 2021
Phân loại chất thải tại nguồn là trong những hành động góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc làm này không hề dễ, nhiều địa phương đã dành cả thập kỷ để thực hiện nhưng kết quả...