Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Tháng Mười Một 3, 2020
Thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, sửa đổi 2019, Thẻ Đăng Ký Tạm Trú là chiếc hồ sơ do cơ quan điều hành xuất nhập cảnh...