Tư vấn pháp luật thuế môn bài

Tư vấn pháp luật thuế môn bài

Tháng Mười Một 3, 2020
Tư vấn pháp luật Thuế Môn Bài. Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ buôn bán. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc,...