Đất mẹ Quảng Bình khóc thương tướng Nguyễn Văn Man

Đất mẹ Quảng Bình khóc thương tướng Nguyễn Văn Man

Tháng Mười 17, 2020
Phép màu đã không xảy ra với thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ – chiến sĩ ở Rào Trăng, ông đã ra đi trong sự tiếc thương vô hạn, đau xót của gia đình, đồng đội...