Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Tai có phải vị trí nhiệt độ thấp nhất cơ thể?

Khi bị bỏng tay nhiều người ta thường sờ tai để dịu bớt cơn bỏng rát. Có phải vì tai lạnh giúp hạ nhiệt vết bỏng? (Nhân)

Tai có phải vị trí nhiệt độ thấp nhất cơ thể?

Ảnh minh họa: ST

Nguồn: vnexpress.net

Trình tự thực hiện

Tai có phải vị trí nhiệt độ thấp nhất cơ thể?

Khi bị bỏng tay nhiều người ta thường sờ tai để dịu bớt cơn bỏng rát. Có phải vì tai lạnh giúp hạ nhiệt vết bỏng? (Nhân)

Tai có phải vị trí nhiệt độ thấp nhất cơ thể?

Ảnh minh họa: ST

Nguồn: vnexpress.net

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC