Site iconBộ giáo dục và đào tạo ban quản lý chương trình Etep

Tại sao gà mổ và ăn lông của đồng loại?

Tại sao gà mổ và ăn lông của đồng loại?

Nhà tôi nuôi gà, cho ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng chúng thường mổ trụi lông đuôi của nhau rồi ra sức nuốt. Vì sao? (Thính)

Nguồn: vnexpress.net

Exit mobile version