Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Tại sao gà mổ và ăn lông của đồng loại?

Nhà tôi nuôi gà, cho ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng chúng thường mổ trụi lông đuôi của nhau rồi ra sức nuốt. Vì sao? (Thính)

Tại sao gà mổ và ăn lông của đồng loại?

Nguồn: vnexpress.net

Trình tự thực hiện

Tại sao gà mổ và ăn lông của đồng loại?

Nhà tôi nuôi gà, cho ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng chúng thường mổ trụi lông đuôi của nhau rồi ra sức nuốt. Vì sao? (Thính)

Tại sao gà mổ và ăn lông của đồng loại?

Nguồn: vnexpress.net

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC