Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Tại sao trời mưa ếch kêu để gọi bạn tình?

Mỗi khi trời mưa, các khu ao hồ, ruộng ngập nước rộn tiếng ếch kêu. Có phải chúng gọi bạn tình hay là cách báo hiệu khi thay đổi thời tiết? (Linh)

Tại sao trời mưa ếch kêu để gọi bạn tình?

Ảnh minh họa: ST

Nguồn: vnexpress.net

Trình tự thực hiện

Tại sao trời mưa ếch kêu để gọi bạn tình?

Mỗi khi trời mưa, các khu ao hồ, ruộng ngập nước rộn tiếng ếch kêu. Có phải chúng gọi bạn tình hay là cách báo hiệu khi thay đổi thời tiết? (Linh)

Tại sao trời mưa ếch kêu để gọi bạn tình?

Ảnh minh họa: ST

Nguồn: vnexpress.net

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC