Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

1954 giáo viên cốt cán của 10 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã tham dự khoá tập huấn về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới do Trường ĐHSP Tp HCM tổ chức từ ngày tại 28-30/10/2019 Tp Cần Thơ.

tap-huan-1954-giao-vien-cot-can-cua-10-tinh-dbscl

Khai mạc khoá tập huấn sáng 28/10 có TS. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT, ông Huỳnh Phúc Tăng, PGĐ Sở GD&ĐT Cần Thơ, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh cùng hơn 150 giảng viên sư phạm chủ chốt của Tp HCM là giảng viên của khoá tập huấn.

Tập huấn tại Cần Thơ sôi động ngay từ Giới thiệu Chương trình GDPT tổng thể. Học viên và giảng viên tương tác, thảo luận về những điểm mới, sự khác biệt của Chương trình hiện hành và Chương trình mới.

PGS. TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM cho biết, khoá tập huấn gồm 5 ngày online, 3 ngày trực tiếp và tiếp tục 7 ngày online.

Trong đợt bồi dưỡng trực tiếp này, các giáo viên cốt cán sẽ được hướng dẫn tìm hiểu về Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và thực hiện 19 chương trình môn học/hoạt động giáo dục, đồng thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp tại trường và địa phương.

tap-huan-1954-giao-vien-cot-can-cua-10-tinh-dbscl

TS Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, chương trình giáo dục phổ thông mới chuyển từ chương trình giáo dục định hướng nội dung, sang chương trình giáo dục định hướng phát triển phẩn chất và năng lực học sinh.

Khoảng 80% HV có laptop, 100% vào được wifii nhanh. Học viên là các giáo viên cốt cán mong đợi sau khoá tập huấn sẽ có đủ năng lực thực hiện Chương trình GDPT mới và hỗ trợ đồng nghiệp tại nhà trường.

Các học viên tỉnh Đồng Tháp nói rằng, “chưa bao giờ chúng em được tập huấn hay, điều kiện tập huấn rất tốt như đợt này”.

 

Trình tự thực hiện

1954 giáo viên cốt cán của 10 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã tham dự khoá tập huấn về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới do Trường ĐHSP Tp HCM tổ chức từ ngày tại 28-30/10/2019 Tp Cần Thơ.

tap-huan-1954-giao-vien-cot-can-cua-10-tinh-dbscl

Khai mạc khoá tập huấn sáng 28/10 có TS. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT, ông Huỳnh Phúc Tăng, PGĐ Sở GD&ĐT Cần Thơ, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh cùng hơn 150 giảng viên sư phạm chủ chốt của Tp HCM là giảng viên của khoá tập huấn.

Tập huấn tại Cần Thơ sôi động ngay từ Giới thiệu Chương trình GDPT tổng thể. Học viên và giảng viên tương tác, thảo luận về những điểm mới, sự khác biệt của Chương trình hiện hành và Chương trình mới.

PGS. TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM cho biết, khoá tập huấn gồm 5 ngày online, 3 ngày trực tiếp và tiếp tục 7 ngày online.

Trong đợt bồi dưỡng trực tiếp này, các giáo viên cốt cán sẽ được hướng dẫn tìm hiểu về Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và thực hiện 19 chương trình môn học/hoạt động giáo dục, đồng thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp tại trường và địa phương.

tap-huan-1954-giao-vien-cot-can-cua-10-tinh-dbscl

TS Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, chương trình giáo dục phổ thông mới chuyển từ chương trình giáo dục định hướng nội dung, sang chương trình giáo dục định hướng phát triển phẩn chất và năng lực học sinh.

Khoảng 80% HV có laptop, 100% vào được wifii nhanh. Học viên là các giáo viên cốt cán mong đợi sau khoá tập huấn sẽ có đủ năng lực thực hiện Chương trình GDPT mới và hỗ trợ đồng nghiệp tại nhà trường.

Các học viên tỉnh Đồng Tháp nói rằng, “chưa bao giờ chúng em được tập huấn hay, điều kiện tập huấn rất tốt như đợt này”.

 

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC