Site iconBộ giáo dục và đào tạo ban quản lý chương trình Etep

Tập huấn giảng viên sư phạm chủ chốt về bồi dưỡng qua mạng, chuẩn bị bồi dưỡng gần 5000 giáo viên phổ thông cốt cán

Ngày 14/10/2019, Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức tập huấn giảng viên sư phạm chủ chốt về bồi dưỡng qua mạng.

Đây là hoạt động tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ trong chương trình ETEP của Trường ĐHSP Hà Nội.

130 giảng viên tham gia tập huấn. Đây cũng là những giảng viên đã tham gia khoá tập huấn được tổ chức từ ngày 8/8 đến 10/8/2019. 

Tại khoá tập huấn, các giảng viên được đội ngũ cán bộ Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội Viettel hướng dẫn tổ chức học tập, kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ giáo viên phổ thông cốt cán qua mạng. Theo đó, mỗi giảng viên sẽ được cấp một tài khoản (account) trên hệ thống LMS với vai trò là giảng viên của lớp học qua mạng để hướng dẫn, hỗ trợ cũng như đánh giá người học qua môi trường mạng.

Sau đợt tập huấn này, đội ngũ các giảng viên sẽ trực tiếp tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán sẽ diễn ra trong tháng 10 và tháng 11/2019. Sẽ có 3 đợt tập huấn giáo viên phổ thông cốt cán, mỗi đợt diễn ra trong ba ngày trực tiếp tại Trường ĐHSP Hà Nội, Phân hiệu Trường ĐHSP Hà Nội tại Hà Nam và trực tiếp qua mạng.

 

Exit mobile version