Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/TVP: “Thuê văn phòng làm việc”.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu: “Thuê văn phòng làm việc”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:  04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: 01/ETEP/PTV/TVP: “Thuê văn phòng làm việc”.

3.    Số thông báo mời thầu: Trên website muasamcong số 20191031778 ngày 11/10/2019.

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5.    Giá gói thầu: 1.637.950.000 VND.

6.    Giá trúng thầu: 1.555.200.000 VND

7.    Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội – Số ĐKKD: 0102659793;

8.    Loại hợp đồng: trọn gói;

9.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

10. Quyết định phê duyệt: Số 1448/QĐ-QLCDA ngày 31/10/2019 của Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 


Notice: Undefined variable: tag_ids in /home/u579997884/domains/boi.edu.vn/public_html/wp-content/themes/ctt/single.php on line 45

Bài viết liên quan