Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT

Gói thầu: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo – tập huấn về về TEIDI;Hội thảo tổng kết Chương trình 2019; tập huấn tài chính, đấu thầu (03 cuộc hội thảo-tập huấn)”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo – tập huấn về về TEIDI;Hội thảo tổng kết Chương trình 2019; tập huấn tài chính, đấu thầu (03 cuộc hội thảo-tập huấn)”.

3.    Số thông báo mời thầu: Trên website muasamcong số 20191031797 ngày 11/10/2019.

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5.    Giá gói thầu: 481.300.000 VNĐ.

6.    Giá trúng thầu: 481.300.000 VNĐĐ.

7.    Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Truyền thông sự kiện và du lịch quốc tế Non Nước – Số ĐKKD: 0105244250;

8.    Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định;

9.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

10. Quyết định phê duyệt: Số 1495/QĐ-QLCDA ngày 11/11/2019 của Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 


Notice: Undefined variable: tag_ids in /home/u579997884/domains/boi.edu.vn/public_html/wp-content/themes/ctt/single.php on line 45

Bài viết liên quan