Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu: “Thuê xe ô tô”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.38695144; Fax: 04.38694085;

Email: bogddt@moet.gov.vn

Tên gói thầu

09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

   

Bên mời thầu

Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

   

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

   

Giá gói thầu

1.020.000.000 VND

   

Nhà thầu trúng thầu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

   

Giá trúng thầu

931.000.000 VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

49 Tháng

   

Văn bản phê duyệt

2628/QĐ-QLCDA ngày 30/11/2018

   

Ngày phê duyệt

30/11/2018

 

Trình tự thực hiện

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu: “Thuê xe ô tô”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.38695144; Fax: 04.38694085;

Email: bogddt@moet.gov.vn

Tên gói thầu

09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

   

Bên mời thầu

Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

   

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

   

Giá gói thầu

1.020.000.000 VND

   

Nhà thầu trúng thầu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

   

Giá trúng thầu

931.000.000 VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

49 Tháng

   

Văn bản phê duyệt

2628/QĐ-QLCDA ngày 30/11/2018

   

Ngày phê duyệt

30/11/2018

 

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC