KẾT QUẢ LỰA CHỌN

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2)

Tháng Một 15, 2020

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 18 THÁNG GIAI ĐOẠN 2 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2) Số KHLCNT  20190819944 – 00 Tên KHLCNT  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2) Bên mời thầu  Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Tên chủ đầu tư  Bộ Giáo dục và Đào tạo  Phân loại  Dự án đầu tư phát triển  Trạng thái phê duyệt dự án  Đã có quyết định  Ngày phê duyệt  08/8/2019  Số QĐ phê duyệt KHLCNT  2253/QĐ-BGDĐT Tổng mức đầu … Đọc tiếp “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2)”

Kế hoạch Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

Số KHLCNT  20190831096 – 00 Tên KHLCNT  Kế hoạch Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 Bên mời thầu  Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Tên chủ đầu tư  Bộ Giáo dục và Đào tạo  Phân loại  Dự án đầu tư phát triển  Trạng thái phê duyệt dự án  Đã có quyết định  Ngày phê duyệt  09/8/2019  Số QĐ phê duyệt KHLCNT  2276/QĐ-BGDĐT Tổng mức đầu tư   2.250.000.000.000 VND      (Đính kèm … Đọc tiếp “Kế hoạch Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/TVP: “Thuê văn phòng làm việc”.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu: “Thuê văn phòng làm việc” Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại/fax/email: Tel:  04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn 1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP). 2.    Tên gói thầu: 01/ETEP/PTV/TVP: “Thuê văn phòng làm việc”. … Đọc tiếp “Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/TVP: “Thuê văn phòng làm việc”.”