KẾT QUẢ LỰA CHỌN

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/PTV/QCBDTX

Tháng Một 15, 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu: 02/ETEP/PTV/QCBDTX: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc tập huấn triển khai thực hiện quy chế BDTX và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong BDTX tại 2 miền: Bắc – Nam (02 cuộc tập huấn)” Tên bên mời thầu: Ban quản … Đọc tiếp “Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/PTV/QCBDTX”

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc Hội nghị -tập huấn về phát triển tài liệu các mô đun còn lại bồi dưỡng GVPTCC và CBQLCSGDPTCC; Thẩm định tài liệu bồi dưỡng Mô đun từ 3->9 (02 cuộc Hội nghị -tập huấn)” Tên … Đọc tiếp “Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL”

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT

Gói thầu: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo – tập huấn về về TEIDI;Hội thảo tổng kết Chương trình 2019; tập huấn tài chính, đấu thầu (03 cuộc hội thảo-tập huấn)” Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng … Đọc tiếp “Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT”