THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 08/ETEP/PTV/HTTK

Tháng Một 15, 2020

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085 Email: bogddt@moet.gov.vn Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP). Tên gói thầu: Cung cấp dịch … Đọc tiếp “Thông báo mời thầu, gói thầu số: 08/ETEP/PTV/HTTK”

Thông báo mới thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn 1.    Tên dự … Đọc tiếp “Thông báo mới thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THUÊ TỔ CHỨC TƯ VẤN KIỂM ĐẾM DLIS (IVA

Số KHLCNT   20190325384 – 00 Tên KHLCNT  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (điều chỉnh, bổ sung lần 1) Bên mời thầu  Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ … Đọc tiếp “KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THUÊ TỔ CHỨC TƯ VẤN KIỂM ĐẾM DLIS (IVA”