THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo mời thầu, gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs

Tháng Một 15, 2020

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085 Email: bogddt@moet.gov.vn Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP). Tên gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs Số hiệu gói thầu: 88/ETEP/TVH/IVA Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu … Đọc tiếp “Thông báo mời thầu, gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs”