Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Top 10 xe bán chạy tháng 11 – Xpander tiếp tục vượt Vios

Xpander lần thứ hai liên tiếp đánh bại Vios, tân binh Kia Soluto bất ngờ bán hơn 1.000 xe.

Top 10 xe bán chạy tháng 11 - Xpander tiếp tục vượt Vios

Trình tự thực hiện

Top 10 xe bán chạy tháng 11 – Xpander tiếp tục vượt Vios

Xpander lần thứ hai liên tiếp đánh bại Vios, tân binh Kia Soluto bất ngờ bán hơn 1.000 xe.

Top 10 xe bán chạy tháng 11 - Xpander tiếp tục vượt Vios

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC