Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Ngày 16/5/2018, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP nhằm đạt được Thỏa thuận PA (Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP của các trường tham gia ETEP).

Tham dự Hội nghị có chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, bà Võ Kiều Dung, các chuyên gia của Ban Quản lý Chương trình ETEP; lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, các trường phổ thông của tỉnh Thái Nguyên và cán bộ, giảng viên trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên.

Các bên liên quan đã tham vấn nhiều nội dung trong kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường theo Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP, giai đoạn 2018-2022; Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan trong thực hiện các Thỏa thuận; Điều kiện và những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình.

 

Trình tự thực hiện

Ngày 16/5/2018, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP nhằm đạt được Thỏa thuận PA (Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP của các trường tham gia ETEP).

Tham dự Hội nghị có chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, bà Võ Kiều Dung, các chuyên gia của Ban Quản lý Chương trình ETEP; lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, các trường phổ thông của tỉnh Thái Nguyên và cán bộ, giảng viên trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên.

Các bên liên quan đã tham vấn nhiều nội dung trong kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường theo Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP, giai đoạn 2018-2022; Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan trong thực hiện các Thỏa thuận; Điều kiện và những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình.

 

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC