Site iconBộ giáo dục và đào tạo ban quản lý chương trình Etep

Trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP

Ngày 16/5/2018, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP nhằm đạt được Thỏa thuận PA (Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP của các trường tham gia ETEP).

Tham dự Hội nghị có chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, bà Võ Kiều Dung, các chuyên gia của Ban Quản lý Chương trình ETEP; lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, các trường phổ thông của tỉnh Thái Nguyên và cán bộ, giảng viên trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên.

Các bên liên quan đã tham vấn nhiều nội dung trong kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường theo Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP, giai đoạn 2018-2022; Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan trong thực hiện các Thỏa thuận; Điều kiện và những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình.

 

Exit mobile version